Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym Centrum zawiesza realizację wszystkich kursów językowych i informatycznych (w tym prowadzonych poza siedzibą jednostki). 

Prosimy o uregulowanie płatności za miesiąc marzec zgodnie z umową udziału w kursie. 

Po wznowieniu zajęć Uczestnicy/czki kursów zadecydują o formie odrobienia niezrealizowanych zajęć. W przypadki braku takiej możliwości ostatnia rata płatności pomniejszona zostanie o wartość odwołanych zajęć.