Kurs języka migowego

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, jednostka Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zaprasza na kurs języka migowego dla początkujących, którego celem jest opanowanie podstaw komunikacji z osobami niesłyszącymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących oraz wymaganiom wynikającym z obowiązujących zapisów prawa, Centrum oferuje zajęcia praktyczne, które pozwolą zarówno Uczestnikom/czkom kursu, jak i ich potencjalnym niesłyszącym rozmówcom pokonać bariery komunikacyjne.

Instytucje publiczne, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do zapewnienia wsparcia osobom niesłyszącym w ramach udostępniania usług publicznych osobom niepełnosprawnym.

Treści kursu uwzględniają również wiedzę dotyczącą kultury osób niesłyszących, sposobu ich funkcjonowania w codziennej rzeczywistości oraz postrzegania świata w ciszy. Program kursu obejmuje m.in. naukę alfabetu palcowego i liczebników (daktylografię), naukę znaków języka migowego, zasady budowania zdań w języku migowym, zasady savoir-vivre’u osób niesłyszących, podstawy Polskiego Języka Migowego i Systemu Języka Migowego.

Kurs języka migowego zakłada realizację 60-godzinowego modułu (godzina dydaktyczna – 45 minut). Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Centrum z zachowaniem reżimu sanitarnego we wtorki w godz. 8.00 – 10.15.

Koszt udziału jednej osoby wynosi 540,00 zł.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kurs prowadzić będzie Marek Wójciak, tłumacz i wykładowca języka migowego PJM i SJM z wieloletnim stażem, członek Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST i Towarzystwa Osób Niesłyszących TON.

Formularz zgłoszeniowy