Z myślą o uczennicach i uczniach ostatnich klas gimnazjum przygotowaliśmy ofertę dedykowanego kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty po trzy godziny lekcyjne. Dokładne terminy oraz godzina rozpoczęcia zajęć ustalone zostaną na spotkaniu organizacyjnym po uruchomieniu grupy. Moduł trwać będzie 60 godzin lekcyjnych, cena za 1 godzinę to 8,00 zł (brutto).

Aby zgłosić się do udziału w kursie, należy wypełnić odpowiedni formularz: język angielski | język niemiecki