Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson od 7 września 2015 r. (numer centrum: 85955).

Oferta egzaminów obejmuje:

 • Pearson Test of English General
 • Pearson Test of English Young Learners.

Egzaminy PTE General i PTE Young Learners:

 • sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych,
 • kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji,
 • są autentyczne, ponieważ opierają się na realistycznych scenariuszach,
 • pozwalają na swobodną komunikację,
 • motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie,
 • integrują wszystkie cztery umiejętności językowe (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej),
 • są opracowane w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • są uznawane na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego,
 • w Polsce zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 r. (Dz.U. 204, poz. 1200), są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku oraz są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. (Dz.U. 218, poz. 1695),
 • poprzez zastosowanie systemu bieżącego oceniania (e-Pen) i elektronicznego systemu usług centrum egzaminacyjnego (Edexcel Online), kandydaci przystępujący do egzaminów są szybko i sprawnie informowani o swoich wynikach.

Sesja czerwcowa 2021 – jak się zapisać?

Do egzaminu PTE General w DCKUiJK w Legnicy mogą przystąpić zarówno uczestnicy kursów języka angielskiego realizowanych przez Centrum, jak również osoby uczęszczające na zajęcia w innych ośrodkach, a chcące sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na poziomie B2 jest wypełnienie Formularza zgłoszenia na egzamin oraz dokonanie wpłaty za egzamin w wysokości 560,00 zł na konto w Santander Bank, nr konta 78 1090 2066 0000 0001 4178 6105 w terminie do 5 maja 2021 r.

Egzamin odbędzie się dn. 19 czerwca 2021 r. o godz. 9.00.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast