Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów oraz rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 13.10.2023 r. o godz. 18.00. Miejsce spotkania Provincia Cafee Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25.

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 06.10.2023 r.