Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza na spotkanie połączone z prezentacją kultury, przyrody i realiów życia codziennego w Meksyku. Bohaterką spotkania będzie Karolina Rojek, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka rządu meksykańskiego, pracownica naukowa Universidad de Colima. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby rozważające podjęcie nauki języka hiszpańskiego. Podczas prezentacji przedstawione zostaną również perspektywy zawodowe w obszarze nauczania języków obcych w Meksyku.
Spotkanie odbędzie się dn. 1 czerwca 2017 r. o godz. 16.45 w Zamku Piastowskim w Legnicy.
Wstęp jest bezpłatny, istnieje możliwość nieodpłatnego zaparkowania pojazdu na parkingu wewnętrznym.
Ilość miejsc jest ograniczona, zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego.