Koordynator Projektu z ramienia Beneficjenta:

Hanna Bartkowiak, Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów UMWD
tel.: 71 776 30 48
mail: hanna.bartkowiak@dolnyslask.pl

Realizator Projektu z ramienia Beneficjenta:

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica
tel.: 76 862 48 64
mail: sekretariat@centrumzamek.pl