Oferta dla osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki (nie dotyczy uczestniczek/uczestników grup kontynuujących zajęcia)

Aby zgłosić się na wybrany kurs języka obcego, należy poniżej kliknąć przycisk odpowiadający poziomowi opanowania języka:

  • A1 – brak znajomości języka,
  • A2 – poziom podstawowy po ok. 120-160 godzinach zajęć,
  • B1 – poziom średnio zaawansowany po ok. 240-320 godzinach zajęć,
  • B2 – poziom zaawansowany po ok. 360-420 godzinach zajęć.

język angielski

język polski dla cudzoziemców
polish for foreigners
польська мова для іноземців
Polnisch für Ausländer

język niemiecki

język francuski

język hiszpański

język włoski

język ukraiński

język rosyjski