Oferta dla osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki (nie dotyczy uczestniczek/uczestników grup kontynuujących zajęcia)

Aby zgłosić się na wybrany kurs języka obcego, należy poniżej kliknąć przycisk odpowiadający poziomowi opanowania języka:

  • A1 – brak znajomości języka,
  • A2 – poziom podstawowy po ok. 120-160 godzinach zajęć,
  • B1 – poziom średnio zaawansowany po ok. 240-320 godzinach zajęć,
  • B2 – poziom zaawansowany po ok. 360-420 godzinach zajęć.

język angielski

język polski dla cudzoziemców

język ukraiński

język niemiecki

język francuski

język hiszpański

język włoski

język rosyjski