Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

 

DG.111.01.18

Znak sprawy: DG.111.01.18
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
referenta ds. finansowych
(nazwa stanowiska pracy)

czytaj dalej…