Uchwała nr XXXIX/1164/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 18 lipca 2013 r. ws. założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy (załącznik: Statut CKUiJK)