Regulamin organizacji form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych

Zarządzenie nr 13/2023 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe,...

DA.340.129.23

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – usługi Wartość zamówienia  nie przekracza...

DG.340.99.23

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Kody CPV:30213100-6 – komputery przenośne30237410-6 – myszka komputerowa30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające30231320-6 – monitory dotykowe48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego Tryb...