DG.340.75.21

Zapytanie ofertowe na realizację usług społecznychGłówny kod CPV:85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego Zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielana na rzecz projektu „Dobry Początek” Link do...

Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, do dnia 25 czerwca 2021 r. Stypendysta...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast