DG.340.25.23

Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C) Kody CPV: 45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45450000-6 Roboty budowlane...

DG.340.63.23

Wykonanie i dostawa instrukcji planu ewakuacyjnego Zamku Piastowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty” Kod CPV: 22470000-5 – Instrukcje Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi...

DG.340.65.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie B1 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...

DG.340.64.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...