WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 22 grudnia 2017 r. Wnioski można składać: osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 9.00 – 14.45) pocztą (na adres Centrum...

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 4/2017 dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, od 1 czerwca 2017 roku...