DG.340.04.22

Przeprowadzenie 31 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie Miasta Wrocławia, dla 186 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków...

Informacja dla uczennic i uczniów

Informacja dla uczestników projektu „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” dotycząca realizacji  zadania pn. Warsztaty dla...