DG.340.11.24

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Główny kod CPV: 30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca...