DG.340.50.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – usługi Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych. Ofertę oraz dokumenty lub...

DG.340.39.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi Wartość zamówienia  nie...