DG.340.08.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – floroterapia – dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego Tryb zamówienia...

DG.340.02.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – terapia przez film i fotografię – dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa...