Rzeczpospolita Polska

ROK SZKOLNY 2022/23

Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

Przypomniamy, że zgodnie z § 17 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r.), do dnia 30 czerwca 2023 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres: edukacja@dolnyslask.pl

Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy stypendium.

Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_33 – szkolenie lista uczestniczek/ków
22 kwi 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/91758647625 

Grupa V1_2023_35 – szkolenie lista uczestniczek/ków
29 kwi 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/91064197204 

Grupa V1_2023_42 – szkolenie lista uczestniczek/ków
28 kwi 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/93390990779 

Grupa V1_2023_44 – szkolenie lista uczestniczek/ków
29 kwi 2023 08:00
https://pwr-edu.zoom.us/j/95757263807 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_37 – szkolenie lista uczestniczek/ków
13 kwi 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/94465651066 

Grupa V1_2023_39 – szkolenie lista uczestniczek/ków
15 kwi 2023 08:30
https://pwr-edu.zoom.us/j/99687048836 

Grupa V1_2023_46 – szkolenie lista uczestniczek/ków
17 kwi 2023 08:00
https://pwr-edu.zoom.us/j/98424307563 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_15 – szkolenie lista uczestniczek/ków
25 mar 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/99735278280 

Grupa V1_2023_32 – szkolenie lista uczestniczek/ków
22 mar 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/93170482789 

Grupa V1_2023_34 – szkolenie lista uczestniczek/ków
23 mar 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/96310378060 

Grupa V1_2023_36 – szkolenie lista uczestniczek/ków
25 mar 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/93558376971 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_14 – szkolenie lista uczestniczek/ków
(przeniesione z dnia 21.02.2023)
15 mar 2023 09:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/96615054094 

Grupa V1_2023_28 – szkolenie lista uczestniczek/ków
15 mar 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/92644829544 

Grupa V3_2023_20 – szkolenie lista uczestniczek/ków
16 mar 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/94319486568 

Grupa V1_2023_23 – szkolenie lista uczestniczek/ków
14 mar 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/98202923929 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_17 – szkolenie lista uczestniczek/ków
7 mar 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/97306212200 

Grupa V1_2023_19 – szkolenie lista uczestniczek/ków
10 mar 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/99082619297 

Grupa V1_2023_20 – szkolenie lista uczestniczek/ków
8 mar 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/95893297649 

Grupa V1_2023_22 – szkolenie lista uczestniczek/ków
9 mar 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/93902660364 

Grupa V1_2023_24 – szkolenie lista uczestniczek/ków
10 mar 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/96568887830 

 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_9 – szkolenie lista uczestniczek/ków
21 lut 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/99933948737 

Grupa V1_2023_11 – szkolenie lista uczestniczek/ków
23 lut 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/94483579252 

Grupa V1_2023_12 – szkolenie lista uczestniczek/ków
20 lut 2023 10:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/93400936865 

Grupa V1_2023_14 – szkolenie lista uczestniczek/ków
21 lut 2023 10:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/99950716889 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_5 – szkolenie lista uczestniczek/ków
14 lut 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/94886225413 

Grupa V1_2023_7 – szkolenie lista uczestniczek/ków
16 lut 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/98128983731 

Grupa V1_2023_8 – szkolenie lista uczestniczek/ków
13 lut 2023 10:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/96087781300 

Grupa V1_2023_10 – szkolenie lista uczestniczek/ków
14 lut 2023 10:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/96761399234 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V1_2023_3 – szkolenie lista uczestniczek/ków
9 lut 2023 09:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/94433630480 

Grupa V1_2023_4 – szkolenie lista uczestniczek/ków
10 lut 2023 10:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/99290897188 

Grupa V1_2023_6 – szkolenie lista uczestniczek/ków
11 lut 2023 10:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/97359816237 

Grupa V1_2023_16 – szkolenie lista uczestniczek/ków
9 lut 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/95583708649 

Grupa V1_2023_18 – szkolenie lista uczestniczek/ków
11 lut 2023 09:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/96757666390 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V3_2023_15 – szkolenie lista uczestniczek/ków
8 lut 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/99127957015 

Grupa V3_2023_17 – szkolenie lista uczestniczek/ków
9 lut 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/93061334933 

Grupa V3_2023_18 – szkolenie lista uczestniczek/ków
8 lut 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/94793353139 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V3_2023_11 – szkolenie lista uczestniczek/ków
2 lut 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/91911583836 

Grupa V3_2023_13 – szkolenie lista uczestniczek/ków
4 lut 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/91604333351 

Grupa V3_2023_14 – szkolenie lista uczestniczek/ków
30 sty 2023 08:30
https://pwr-edu.zoom.us/j/92395343928

Grupa V3_2023_16 – szkolenie lista uczestniczek/ków
2 lut 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/97947407718 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V3_2023_10 – szkolenie lista uczestniczek/ków
26 sty 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/92102518354 

Grupa V3_2023_12 – szkolenie lista uczestniczek/ków
28 sty 2023 08:30 
https://pwr-edu.zoom.us/j/99835791699 

Grupa V1_2023_1 – szkolenie lista uczestniczek/ków
28 sty 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/96159437864 

Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

Grupa V3_2023_1 – szkolenie lista uczestniczek/ków
23 sty 2023 08:00 
https://pwr-edu.zoom.us/j/95614852403 

Grupa V3_2023_2 – szkolenie lista uczestniczek/ków
12 sty 2023 08:30
https://pwr-edu.zoom.us/j/92387262274

Grupa V3_2023_3 – szkolenie lista uczestniczek/ków
14 sty 2023 08:00
https://pwr-edu.zoom.us/j/92499096085

Grupa V3_2023_4 – szkolenie lista uczestniczek/ków
14 sty 2023 08:30
https://pwr-edu.zoom.us/j/97084426027

Grupa V3_2023_5 – szkolenie lista uczestniczek/ków
16 sty 2023 08:00
https://pwr-edu.zoom.us/j/93024786464

Grupa V3_2023_6 – szkolenie lista uczestniczek/ków
16 sty 2023 08:30
https://pwr-edu.zoom.us/j/91324069828

Grupa V3_2023_7 – szkolenie lista uczestniczek/ków
25 sty 2023 08:00
https://pwr-edu.zoom.us/j/99765865665

Grupa V3_2023_8 – szkolenie lista uczestniczek/ków
19 sty 2023 08:30
https://pwr-edu.zoom.us/j/97546224425

Grupa V3_2023_9 – szkolenie lista uczestniczek/ków
30 sty 2023 08:00
https://pwr-edu.zoom.us/j/94603446271

Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Informujemy, że uchwałą nr 6228/VI/22 z dn. 7 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę uczniów zakwalifikowanych oraz listy rankingowe na rok szk. 2022/2023 (pełny tekst uchwały do pobrania). Lista uczniów, którym przyznano stypendium, lista uczniów z listy rezerwowej, którym przyznano stypendium oraz lista rezerwowa stanowią załącznik do ww. uchwały.

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2022/23 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

W związku z Uchwałą nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2022/23,  tj. od 01 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

Kto może złożyć wniosek:

 1. W ramach kryteriów obowiązkowych uczniowie, którzy:
 • w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynają lub kontynuują naukę w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, technikum lub szkole policealnej kształcącej w trybie dziennym, prowadzonej przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:
  1. są uczniami co najmniej II klasy – w przypadku branżowej szkoły I stopnia, technikum;
  2. są uczniami co najmniej I klasy branżowej szkoły II stopnia;
  3. są słuchaczami co najmniej II semestru szkoły policealnej i kształcą się w trybie dziennym;
  4. uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum;
 • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
 • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
 • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.
 1. W ramach kryteriów dodatkowych uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków:
 • w roku szkolnym 2021/2022 zostali laureatami lub finalistami turniejów lub olimpiad;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa/wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
 • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do  trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Termin naboru wniosków określa się na dni od 1 do 30 września 2022 r.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem ”Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej”, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych i Rynku z Pracy

Wydział Edukacji

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

 

Dokumenty do pobrania na etapie wnioskowania o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2022/2023:

 1. Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. wraz z załącznikiem – Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
 2. Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej i oświadczenie uczestnika
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022 2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy – umowa o przekazywanie stypendium

    ROK SZKOLNY 2021/22

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_2022_34 – spotkanie wstępne
    13 czerwca 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/92033298153

    Grupa V1_2022_34 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    18 czerwca 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94292287681

    Grupa V1_2022_35 – spotkanie wstępne
    7 czerwca 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91205974400

    Grupa V1_2022_35 – szkolenie lista uczestniczek/ków 
    8 czerwca 2022 08:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98587324715

    Grupa V1_2022_36 i  V1_2022_40– spotkanie wstępne
    22 czerwca 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91363835905

    Grupa V1_2022_36 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    23 czerwca 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97942445466

    Grupa V1_2022_37 i V1_2022_38 – spotkanie wstępne
    13 czerwca 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97867398420

    Grupa V1_2022_37 – szkolenie lista uczrstniczek/ków
    15 czerwca 2022 08:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96937596265

    Grupa V1_2022_37 i V1_2022_38 – spotkanie wstępne
    13 czerwca 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97867398420

    Grupa V1_2022_38 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    18 czerwca 2022 08:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96146002004

    Grupa V1_2022_39  – spotkanie wstępne
    17 czerwca 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/92107428917

    Grupa V1_2022_39 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    22 czerwca 2022 08:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94503181214 

     

    Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

    Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XXXVI/687/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.), do dnia 30 czerwca 2022 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres: edukacja@dolnyslask.pl

    Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy stypendium.

    Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V2_2022_25 – spotkanie organizacyjne
    24 maja 2022 19:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98661923286?pwd=eE1McXVrV2VTaldaeEsxdm9aMFdSZz09
    hasło: 7Rbttl
    Grupa V2_2022_25 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    30 maja 2022 09:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94798624161?pwd=LzlibWdEOWlTcThZajV0WnJ3WVdXdz09
    hasło: 5wtShP

    Grupa V2_2022_07 – spotkanie organizacyjne
    24 maja 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/99211290055?pwd=VTlyN09wY1h3NDQzSjFaZ1QwemZ4Zz09
    hasło: ZQf8U3
    Grupa V2_2022_07 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    26 maja 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96434684590?pwd=NkhJVkRFZHE4R2VjbVpLZHpicXpTQT09
    hasło: fgZRod

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_2022_29 – spotkanie wstępne
    12 maj 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/92486893781
    Grupa V1_2022_29 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    14 maj 2022 08:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96012733226 

    Grupa V1_2022_30 – spotkanie wstępne
    12 maj 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94336461323 
    Grupa V1_2022_30 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    14 maj 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94214268112 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_2022_27 – spotkanie organizacyjne
    9 maj 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97412533351 
    Grupa V1_2022_27 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    10 maj 2022 08:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97803832921 

    Grupa V1_2022_28 – spotkanie wstępne
    9 maj 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95266773173 
    Grupa V1_2022_28 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    10 maj 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97378892882 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V3_2022_15 V3_2022_17 – spotkanie wstępne
    11 kwi 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97111916685
    Grupa V3_2022_15 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    12 kwi 2022 08:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98609228693

    Grupa V3_2022_16 i V3_2022_18 – spotkanie wstępne
    11 kwi 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97801808302
    Grupa V3_2022_16 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    12 kwi 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/92104387575

    Grupa V3_2022_15 i V3_2022_17 – spotkanie wstępne
    11 kwi 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97111916685
    Grupa V3_2022_17 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    14 kwi 2022 08:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91661420738

    Grupa V3_2022_16 i V3_2022_18 – spotkanie wstępne
    11 kwi 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97801808302
    Grupa V3_2022_18 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    14 kwi 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95086409979

    Grupa V3_2022_19 i V3_2022_21 – spotkanie wstępne
    19 kwi 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98122798565
    Grupa V3_2022_19 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    20 kwi 2022 08:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98240817122

    Grupa V3_2022_20 i V3_2022_22 – spotkanie wstępne
    19 kwi 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93593201668 
    Grupa V3_2022_20 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    20 kwi 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95931860358 

    Grupa V3_2022_19 i V3_2022_21 – spotkanie wstępne
    19 kwi 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98122798565 
    Grupa V3_2022_21 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    23 kwi 2022 08:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95512309564 

    Grupa V3_2022_20 i V3_2022_22 – spotkanie wstępne
    19 kwi 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93593201668 
    Grupa V3_2022_22 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    23 kwi 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93160159400 

    Grupa V3_2022_23 – spotkanie wstępne
    25 kwi 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95376261984 
    Grupa V3_2022_23 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    27 kwi 2022 08:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93719901611 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V3_2022_13 – spotkanie wstępne
    4 kwi 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97984222610 
    Grupa V3_2022_13 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    6 kwi 2022 08:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94010490871 

    Grupa V3_2022_14 – spotkanie wstępne
    4 kwi 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96325061492 
    Grupa V3_2022_14 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    5 kwi 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91727761151 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_2022_23 i V1_2022_25 – spotkanie organizacyjne
    24 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91318769208 
    Grupa V1_2022_23 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    25 mar 2022 08:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93730710425 

    Grupa V1_2022_24 i V1_2022_26 – spotkanie wstępne
    23 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93507552677 
    Grupa V1_2022_24 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    25 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/92309188894 

    Grupa V1_2022_23 i V1_2022_25 – spotkanie organizacyjne
    24 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91318769208 
    Grupa V1_2022_25 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    30 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/99635728996 

    Grupa V1_2022_24 i V1_2022_26 – spotkanie wstępne
    23 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93507552677 
    Grupa V1_2022_26 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    28 mar 2022 10:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/99862532394 

    Grupa V2_2022_01 lista uczestniczek/ków
    24 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95923685159?pwd=bDgvMFZWWnArQ1Fob3ErS29DbmFSUT09
    hasło: Q79x8l

    Grupa V2_2022_02 lista uczestniczek/ków
    26 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94499895057?pwd=WXlBVTlMaFdMeXM5N0lGaWF3bDMvdz09 
    hasło: igTwpX

    Grupa V2_2022_03 lista uczestniczek/ków
    31 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93537719088?pwd=azluUVFRd0VRMHl6WUdCMi8yZTZKZz09 
    hasło: PGH7rc

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_2022_17 i V1_2022_19  – spotkanie wstępne
    14 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95971838988 

    Grupa V1_2022_17 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    15 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97094779248 

    Grupa V1_2022_18 i V1_2022_20 – spotkanie wstępne
    14 mar 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94376753050 

    Grupa V1_2022_18 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    15 mar 2022 09:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95259861475 

    Grupa V1_2022_17 i V1_2022_19  – spotkanie wstępne
    14 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95971838988 

    Grupa V1_2022_19 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    19 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/99245511209 

    Grupa V1_2022_18 i V1_2022_20 – spotkanie wstępne
    14 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94376753050 

    Grupa V1_2022_20 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    19 mar 2022 09:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/92030556139 

    Grupa V1_2022_21  – spotkanie wstępne
    21 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/99505058256 

    Grupa V1_2022_21 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    22 mar 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91732834974 

    Grupa V1_2022_22 – spotkanie wstępne
    21 mar 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94890253533 

    Grupa V1_2022_22 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    22 mar 2022 09:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94832618594 

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V1_2022_01 i V1_2022_03 – spotkanie wstępne
    Czas: 7 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98601684637

    Grupa V1_2022_01 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 8 lut 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96618734720

    Grupa V1_2022_02 i V1_2022_04 – spotkanie wstępne
    Czas: 7 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93388077305

    Grupa V1_2022_02 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 8 lut 2022 09:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91468162117

    Grupa V1_2022_01 i V1_2022_03 – spotkanie wstępne
    Czas: 7 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98601684637

    Grupa V1_2022_03 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 10 lut 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91494546339

    Grupa V1_2022_02 i V1_2022_04 – spotkanie wstępne
    Czas: 7 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93388077305

    Grupa V1_2022_04 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 10 lut 2022 09:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97894594097

    Grupa V1_2022_05 i V1_2022_07 – spotkanie wstępne
    Czas: 11 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97017511379

    Grupa V1_2022_05 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 14 lut 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97915804285

    Grupa V1_2022_06 i V1_2022_08 – spotkanie wstępne
    Czas: 11 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91069313609

    Grupa V1_2022_06 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 14 lut 2022 09:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94906582731

    Grupa V1_2022_05 i V1_2022_07 – spotkanie wstępne
    Czas: 11 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97017511379

    Grupa V1_2022_07 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 15 lut 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91866962027

    Grupa V1_2022_06 i V1_2022_08 – spotkanie wstępne
    Czas: 11 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91069313609

    Grupa V1_2022_08 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 15 lut 2022 09:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93063349220

    Grupa V1_2022_09 – spotkanie wstępne
    Czas: 25 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95497965894

    Grupa V1_2022_09 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 26 lut 2022 08:30
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91511699133

    Grupa V1_2022_10 – spotkanie wstępne
    Czas: 25 lut 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94896757990

    Grupa V1_2022_10 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    Czas: 26 lut 2022 09:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97503338519

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V3_2022_07, V3_2022_09 i V3_2022_11 – spotkanie wstępne
    31 sty 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97311166484

    Grupa V3_2022_07 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    1 lut 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/92550231675 

    Grupa V3_2022_08, V3_2022_10 i V3_2022_12 – spotkanie wstępne
    31 sty 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96151960039 

    Grupa V3_2022_08 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    1 lut 2022 09:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95930847698 

    Grupa V3_2022_07, V3_2022_09 i V3_2022_11 – spotkanie wstępne
    31 sty 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97311166484 

    Grupa V3_2022_09 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    3 lut 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/93333459348 

    Grupa V3_2022_08, V3_2022_10 i V3_2022_12 – spotkanie wstępne
    31 sty 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96151960039 

    Grupa V3_2022_10 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    3 lut 2022 09:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91553105945 

    Grupa V3_2022_07, V3_2022_09 i V3_2022_11 – spotkanie wstępne
    31 sty 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/97311166484 

    Grupa V3_2022_11 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    5 lut 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/94133760470 

    Grupa V3_2022_08, V3_2022_10 i V3_2022_12 – spotkanie wstępne
    31 sty 2022 19:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96151960039 

    Grupa V3_2022_12 – szkolenie lista uczestniczek/ków
    5 lut 2022 09:00 
    https://pwr-edu.zoom.us/i/96581763736 

    Informacja dla uczennic i uczniów

    Informacja dla uczestników projektu „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” dotycząca realizacji  zadania pn. Warsztaty dla stypendystów

    Zgodnie z zawartym w dniu 14 września 2020r. Porozumieniem o Partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” Politechnika Wrocławska współpracuje przy realizacji projektu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zadania pn. ”Warsztaty dla stypendystów”.

    Ze względu na trwającą epidemię COVID-19, warsztaty dla stypendystów w roku szkolnym 2021/2022 będą realizowane w trybie zdalnym.

    Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe pn. „Warsztaty dla stypendystów” (Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/20221, Rozdział 4 § 15, ust.6).

    Warsztaty będą prowadzone przez 6h lekcyjnych, jednorazowo w ciągu roku szkolnego 2021/2022.

    Harmonogram warsztatów, termin realizacji dla poszczególnych grup zostanie umieszczony na stronie projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl

    Problemy związane z udziałem w warsztatach  (np. z przyczyn technicznych, zdarzeń losowych, innych powodów) uczestnicy zgłaszają, wysyłając emaila na adres:      projektstypendialny@pwr.edu.pl

    Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

    Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

    Grupa V3_2022_03 i V3_2022_05 – spotkanie wstępne lista uczestniczek/ków 03 lista uczestniczek/ków05
    25 sty 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/96084675063 

    Grupa V3_2022_03 – szkolenie
    27 sty 2022 08:30 
    https://pwr-edu.zoom.us/j/91318350848 

    Grupa V3_2022_04 i V3_2022_06 – spotkanie wstępne lista uczestniczek/ków04 lista uczestniczek/ków06
    24 sty 2022 19:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/95678701262 

    Grupa V3_2022_04 – szkolenie
    26 sty 2022 09:00
    https://pwr-edu.zoom.us/j/98317661467 

    Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

    Informujemy, że uchwałą nr 4604/VI/21 z dn. 3 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę uczniów zakwalifikowanych oraz listy rankingowe na rok szk. 2021/2022 (pełny tekst uchwały do pobrania).

    Poniżej publikujemy listy osób:

    Lista rankingowa uczniów, którym przyznano stypendium w podziale na powiaty
    Lista uczniów z listy rezerwowej, którym przyznano stypendium
    Lista rezerwowa

    Instrukcja dla osób, którym przyznano stypendium

    Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

    W związku z Uchwałą nr 4170/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków, terminu i trybu składania uzupełnień oraz trybu odwołania od decyzji Komisji o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2021/22,  tj. od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

    Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

    O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

    I. Kryteria obowiązkowe

    Uczniowie / słuchacze szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego:

    • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
    • branżowej szkoły II stopnia
    • technikum – uczeń co najmniej II klasy
    • szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym – słuchacz co najmniej II semestru
    • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły / wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
    • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
    • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
    • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

     II. Kryteria dodatkowe (uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków):

     • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali tytuł finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad;
     • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa / wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
     • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

      Stypendium przyznaje się uczniowi na okres 10 miesięcy, na czas trwania nauki w roku szkolny 2021/2022. Kwota przyznanego stypendium za 1 miesiąc wynosi 450,00 zł, za okres 10 miesięcy 4 500,00 zł.

      Wniosek  w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie  wraz z dopiskiem „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej” w terminie od 01 września 2021 r. do 30 września 2021 r. na adres:

      Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

      Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

      Wydział Edukacji

      ul. Walońska 3-5

      50-413 Wrocław

      O zachowaniu terminu złożenia wniosku lub wysłanego listem poleconym decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie, placówce pocztowej lub nadania przesyłki kurierskiej.

      Lista uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listy rankingowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu: www.stypendialny-dolnyslask.pl niezwłocznie po przyjęciu przez Zarząd.

      Dokumentacja związana z naborem wniosków w roku szkolnym 2021/2022:

      1. Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
      2. Dokumenty do wypełnienia – załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 i załącznik nr 4 do Regulaminu: Oświadczenie uczestnika projektu

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa  V1_19 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  10.06.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99231265428
       Szkolenie: 12.06.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99794998168 

       Grupa  V1_20 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  10.06.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99990580135
       Szkolenie: 12.06.2021, godz.: 8:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/97941654150

       Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania

       Przypomniamy, że zgodnie z § 16 Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, do dnia 25 czerwca 2021 r. Stypendysta jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Ucznia, wysyłając je na adres:

       Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

       Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy

       Wydział Edukacji

       ul. Walońska 3-5

       50 – 413 Wrocław

       Wzór sprawozdania: Załącznik nr 3 do Regulaminu [pobierz]

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa  V1_16 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie: 31.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91546514608?pwd=b2NuVEEwRk9iQXJYMGg1SVBGWUQ5UT09 

       Grupa  V1_17 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie: 7.06.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99502450560?pwd=Q1ZndGpOMkR5UUpNTGx1a215Y0RFdz09 

       Grupa  V1_18 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie: 10.06.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93211318029?pwd=N3NxYzBBYmpCZm1rUTYxYVRPRXQ3UT09 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa  V1_21 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  27.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95316514194 
       Szkolenie: 29.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95859707938 

       Grupa  V1_22 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  27.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93183884547 
       Szkolenie: 29.05.2021, godz.: 8:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/93544880365 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa  V1_23 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91586395381 
       Szkolenie: 21.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94696454365 

       Grupa  V1_24 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/94863020539 
       Szkolenie: 22.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95890906280 

       Grupa  V1_25 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99698297768 
       Szkolenie: 21.05.2021, godz.: 11:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93669647858 

       Grupa  V1_26 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  20.05.2021, godz.: 18:30 https://pwr-edu.zoom.us/j/97251255246 
       Szkolenie: 22.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91038708717 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa  V1_27 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  13.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91512535731 
       Szkolenie: 14.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92796175556 

       Grupa  V1_28 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  13.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99759352345 
       Szkolenie: 14.05.2021, godz.: 11:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95589026520 

       Grupa  V1_12 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie: 13.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91290026929?pwd=OTExVTZUb2R4UCtMbW8yemozTHVjQT09 

       Grupa  V1_13 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie: 17.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/98221913296?pwd=Z1lJSk5RVEQ3OC9FTExoNG42S013UT09 

       Grupa  V1_14 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie: 20.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99089912929?pwd=Vll5dHBpSnlpN0Q4ZGN3ZktOQXY1UT09 

       Grupa  V1_15 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie: 24.05.2021, godz.: 9:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92059752159?pwd=K3RpQTI2ekMyOEY3Uyt2VGZsMDVzQT09 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa  V3_33 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  6.05.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99241807606 
       Szkolenie: 8.05.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94955910973 

       Grupa  V3_34 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  6.05.2021,  godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91606814191 
       Szkolenie:  8.05.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94605419755 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa  V3_31 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  29.04.2021, godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/96313153367 
       Szkolenie: 30.04.2021, godz.: 11:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97369448657 

       Grupa  V3_32 lista uczestniczek/ków
       Spotkanie wstępne:  29.04.2021,  godz.: 18:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95313377012 
       Szkolenie:  30.04.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/96093987145 

       Grupa V1_10 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie:  26.04.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99775826019?pwd=eTBlS1JJMU1MVmFZcEhGdlBWbE56UT09 

       Grupa V1_11 lista uczestniczek/ków
       Szkolenie:  29.04.2021, godz.: 09:00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93677126359?pwd=cklVZnEzRzJWUCt6engzVGRmTHFiUT09 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa V1_8 lista uczestniczek/ków

       szkolenie: 19.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99901262973?pwd=S3ZTa1N2Qlh5WkhVTlVGRUhwNjQzQT09 

       Grupa V1_9 lista uczestniczek/ków

       szkolenie: 22.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/95615968214?pwd=Q0M4N05nWXB3WTJxNWExN0lmMXFsdz09 

        

       Grupa V3_27 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/96740755704 

       szkolenie: 23.04.2021,  godz.: 11.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97465849251 

        

       Grupa V3_28 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/94287527498 

       szkolenie: 24.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99438660124 

        

       Grupa V3_29 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/94158252363 

       szkolenie: 23.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92257785587 

        

       Grupa V3_30 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 22.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/96470844796 

       szkolenie: 24.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99595462307 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa V3_23 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91836369594 

       szkolenie: 16.04.2021,  godz.: 11.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93599007669 

       Grupa V3_24 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/98600854383 

       szkolenie: 17.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/99281306011 

        

       Grupa V3_25 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/97454682730 

       szkolenie: 15.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/92385960325 

        

       Grupa V3_26 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 13.04.2021, godz.: 18.30 https://pwr-edu.zoom.us/j/98880150236 

       szkolenie: 16.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/93108640743 

       Informacja dla uczennic i uczniów o realizacji Zadania 2 Warsztaty dla stypendystów

       Terminy realizacji warsztatów dla kolejnych grup:

       Grupa V1_6 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 9.04.2021, godz.: 18.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91700137982?pwd=NGhxMTJGdFpiK3NlTHJnd1JOekZEZz09 

       szkolenie: 12.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/98782471064?pwd=azdvTERiZ2FySFc4bTl4WW1LNWpXZz09 

        

       Grupa V1_7 lista uczestniczek/ków

       spotkanie wstępne: 9.04.2021, godz.: 18.25 https://pwr-edu.zoom.us/j/96089234340?pwd=TnRKbEdiVHJOQzZRSkFLQnNXc010Zz09 

       szkolenie: 15.04.2021,  godz.: 9.00 https://pwr-edu.zoom.us/j/91929432957?pwd=L2c0d1MwWVJOZ3hhbTFhRUxNRGZDZz09