Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 29 listopada 2018 r. Wnioski można składać:

  • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 14.45)
  • pocztą (na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
  • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ORAZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO Z ZFŚS w 2018r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 4 czerwca 2018 r. Wnioski można składać:

  • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.30 – 14.30)
  • pocztą (na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
  • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 22 grudnia 2017 r. Wnioski można składać:

  • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 9.00 – 14.45)
  • pocztą (na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
  • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)

 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 4/2017 dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, od 1 czerwca 2017 roku wszelkie dokumenty i informacje dotyczące ZFŚS będą udostępniane na stronie internetowej CKUiJK (www.centrumzamek.pl, zakładka „Sprawy pracownicze”) oraz na tablicy ogłoszeń w Zamku Piastowskim.
W związku z powyższym rezygnujemy z wysyłania do Państwa pocztą pism z terminami i sposobami składania deklaracji o uzyskanych dochodach oraz podań o dofinansowania świąteczne i do wypoczynku. Prosimy zatem o uważne śledzenie wyżej wymienionych informacji.