Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Spotkanie kulturalno-oświatowe

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie kulturalno-oświatowe, które odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. o godz. 12.30.
Spotkanie odbędzie się w Katedralnej Restauracji przy Placu Katedralnym 6.
Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 13.12.2023 r. do godziny 10:00

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 30 listopada 2023 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 14.45)
 • pocztą (na adres Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)

Spotkanie kulturalno – oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów oraz rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 13.10.2023 r. o godz. 18.00. Miejsce spotkania Provincia Cafee Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25.

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 06.10.2023 r.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ORAZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO/PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z ZFŚS w 2023 r.

Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy informuję, że w związku z tym, iż zgodnie z Ustawą  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku letniego należy się osobom, które wykorzystają co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu, od tego roku emerytom i rebcistom nie należy się to dofinansowanie. Jednocześnie przypominamy, że można składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie wypoczynku wczasowego/przyznanie świadczenia pieniężnego z ZFŚS upływa dn. 8 maja 2023 r. Wnioski oraz oświadczenia można składać:

  • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 9.00 – 14.00)
  • pocztą (na adres Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
  • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl).

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy ODWOŁANY

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK do uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym w Kudowie Zdroju, który odbędzie się w dniach 28 – 30.04.2023 r.  Hotel oraz dokładne szczegóły podane będą w terminie późniejszym.

 W związku z koniecznością rezerwacji miejsc proszę o telefoniczne potwierdzenie chęci udziału w wyjeździe pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 09.03.2023 r.

Spotkanie kulturalno-oświatowe ODWOŁANE nowy termin zostanie podany

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK na spotkanie kulturalno-oświatowe, które odbędzie się w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy.

Spektakl pt. „Zapowiada się ładny dzień” odbędzie się w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 19.00 Scena na Strychu.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 12.10.2022 r.

Spotkanie integracyjne

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie integracyjne – wigilia, które odbędzie się w dniu 22.12.2022 r. o godz. 12.00.
Spotkanie odbędzie się w Zamku Piastowskim w sali nr 5.
Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 13.12.2022 r.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 30 listopada 2022 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 14.45)
 • pocztą (na adres Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK do uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym w Świeradowie Zdroju, który odbędzie się w dniach 11 – 13.11.2022 r.  Hotel oraz dokładne szczegóły podane będą w terminie późniejszym.

 W związku z koniecznością rezerwacji miejsc proszę o telefoniczne potwierdzenie chęci udziału w wyjeździe pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 18.10.2022 r.

 

Spotkanie kulturalno – oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 21.10.2022 r. o godz. 18.00. Miejsce spotkania Tradycja Restauracja Po Polsku, Rynek 9, 59-220 Legnica. Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 18.10.2022 r.