Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK do uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym do Karpacza, który odbędzie się w dniach 01 – 03.10.2021 r. Hotel VIVALDI.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 08.10.2021 r.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ORAZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO Z ZFŚS w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie wypoczynku wczasowego z ZFŚS upływa dn. 12 maja 2021 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 7.30 – 15.00)
 • pocztą (na adres Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)Osoby, które będą wysyłać oświadczenie i wniosek pocztą proszone są o wypełnienie klauzuli informacyjnej dla pracowników i byłych pracowników.
  Klauzula informacyjna dla pracowników i byłych pracowników

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 03 grudnia 2020 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 14.45)
 • pocztą (na adres Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)

Spotkanie kulturalno – oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej ODWOŁANE

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 16.10.2020 r. o godz. 18.00. Miejsce spotkania Restauracja D&F Delicious Food, ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 7. Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 09.10.2020 r.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ORAZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO Z ZFŚS w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie wypoczynku wczasowego z ZFŚS upływa dn. 19 maja 2020 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (portiernia Centrum, , od pon. do pt. w godzinach 7.00 – 14.00)
 • pocztą (na adres Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)Osoby, które będą wysyłać oświadczenie i wniosek pocztą proszone są o wypełnienie klauzuli informacyjnej dla pracowników i byłych pracowników (dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły poniższego oświadczenia)
  Klauzula informacyjna dla pracowników i byłych pracowników

Spotkanie wigilijne

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. o godz. 12.30.
Spotkanie odbędzie się w Zamku Piastowskim.
Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 13.12.2019 r.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 30 listopada 2019 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 14.45)
 • pocztą (na adres Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)

Spotkanie kulturalno – oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 11.10.2019 r. o godz. 18.00. Miejsce spotkania Kręgielnia w Galerii Piastów. Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 08.10.2019 r.

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ORAZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO Z ZFŚS w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie wypoczynku wczasowego z ZFŚS upływa dn. 10 maja 2019 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 7.30 – 15.00)
 • pocztą (na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl

  Osoby, które będą wysyłać oświadczenie i wniosek pocztą proszone są o wypełnienie klauzuli informacyjnej dla pracowników i byłych pracowników.
  Klauzula informacyjna dla pracowników i byłych pracowników

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 29 listopada 2018 r. Wnioski można składać:

 • osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 14.45)
 • pocztą (na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
 • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl)
Powiększ tekst
Wysoki kontrast