Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie kulturalno-oświatowe, które odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. o godz. 12.30.
Spotkanie odbędzie się w Katedralnej Restauracji przy Placu Katedralnym 6.
Proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 76 862 48 64 do dn. 13.12.2023 r. do godziny 10:00.