Uprzejmie informujemy, że termin składania oświadczeń o dochodach oraz wniosków o dofinansowanie wypoczynku wczasowego/przyznanie świadczenia pieniężnego z ZFŚS upływa dn. 10 maja 2024 r. Wnioski oraz oświadczenia można składać:

    • osobiście (sekretariat Centrum, p. 119, I. p., od pon. do pt. w godzinach 9.00 – 14.00)
    • pocztą (na adres Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica)
    • pocztą elektroniczną jako skan podpisanego odręcznie wniosku lub jako wniosek w formie cyfrowej opatrzony podpisem elektronicznym (na adres sekretariat@centrumzamek.pl).