Zarządzenie nr 13/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 z dn. 23 października 2020 r. w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie nr 13/2020 z dn. 30 listopada 2020 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 11/2020 ws. środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie nr 12/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 11 z dn. 23 października 2020 r. w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie nr 12/2020 z dn. 9 listopada 2020 r. ws. zmiany Zarządzenia nr 11/2020 ws. środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19

Zarządzenie nr 7/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 7/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020...

Zarządzenie nr 6/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 6/2020 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 z dn. 11 marca 2020...

Powiększ tekst
Wysoki kontrast