Informujemy, że zawieszenie zajęć dydaktycznych przedłużone zostało do końca roku szkolnego.