Oferta kursów językowych

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych

Wakacyjne konwersacje z języka niemieckiego na poziomie A2

Wakacyjne konwersacje z języka angielskiego na poziomie A2

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Oferta kursów informatycznych

Wakacyjne konwersacje z języka hiszpańskiego na poziomie A1/2

Podpisanie porozumienia z Kolejami Dolnośląskimi w sprawie organizacji kursów językowych

Biblioteka językowa i Medioteka Języka Niemieckiego

Egzaminy potwierdzające stopień znajomości języka angielskiego

Projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

UWAGA: ze względu na prowadzone prace strona ma ograniczoną funkcjonalność.