Oferta kursów językowych

Oferta kursów informatycznych

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Biblioteka językowa i Medioteka Języka Niemieckiego

Projekt ZINTEGROWANI

Projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

Egzamin PTE

Podpisanie porozumienia z Kolejami Dolnośląskimi w sprawie organizacji kursów językowych

Miejsca noclegowe na Zamku Piastowskim

Kurs języka angielskiego i niemieckiego dla gimnazjalistów

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych