Oferta kursów językowych

Oferta kursów informatycznych

poziom A1.0 (początkujący)
rekrutacja do nowych grup trwa

poziom A1.0 (początkujący)
rekrutacja do nowych grup trwa

 

Egzaminy potwierdzające stopień znajomości języka angielskiego

Biblioteka językowa i Medioteka Języka Niemieckiego

Projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

Podpisanie porozumienia z Kolejami Dolnośląskimi w sprawie organizacji kursów językowych

UWAGA: ze względu na prowadzone prace strona ma ograniczoną funkcjonalność.