Projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

Oferta kursów językowych

Oferta kursów informatycznych

Biblioteka językowa i Medioteka Języka Niemieckiego

Trzydniowe szkolenie dla osób zajmujących się organizacją i przygotowaniem postępowań w trybie ustawy zamówień publicznych

Podpisanie porozumienia z Kolejami Dolnośląskimi w sprawie organizacji kursów językowych

UWAGA: ze względu na prowadzone prace strona ma ograniczoną funkcjonalność.