Zgodnie z zawartym w dniu 14 września 2020 r. Porozumieniem o Partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” Politechnika Wrocławska prowadzi zajęcia w ramach zadania 2 w projekcie: ”Warsztaty dla stypendystów”.

W dedykowanych tematyczne zajęciach udział wezmą 10-osobowe grupy uczennic i uczniów. Tematyka warsztatów obejmuje szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii stosowanych w obszarze życia społecznego i zawodowego.

Pierwotnie zakładano realizację warsztatów w szkołach zawodowych w regionie. Fala epidemiczna wymusiła na Beneficjencie (Województwo Dolnośląskie) zmianę sposobu przeprowadzenia zadania 2 z realizacji w szkołach na realizację wsparcia w formie zdalnej zajęć na odległość.

Warsztaty będą prowadzone przez 6h lekcyjnych (jednorazowo w ciągu roku szkolnego 2020/2021).

Stypendysta/ka jest zobowiązany/a do uczestnictwa w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe pn. „Warsztaty dla stypendystów”.

Realizator zadania – Politechnika Wrocławska

Harmonogram realizacji zadania:

1.

18.02.2021 r., 19.02.2021 r. –  dwie grupy pilotażowe listy uczestniczek/ków

Połączenie testowe: 18.02.2021 r., godz. 18.00

25.02.2021 r., 26.02.2021 r. – cztery grupy listy uczestniczek/ków

2.

Połączenie testowe: 23.02.2021 r., godz. 17.00 i 17.30

3.

4.03.2021 r., 08.03.2021 r., 11.03.2021 r. – trzy grupy listy uczestniczek/ków

UWAGA – zmiana terminu zajęć 4.03.2021 r. na 15.03.2021 r. (lista uczestników grupy nie ulega zmianie) lista uczestniczek/ków