DG.340.35.17

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych (kody CVP: 30197630-1 Papier do drukowania; 30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby; 30237230-0 Pamięci; 22852100-8 Okładki na akta) Zadanie pn.: Dostawa materiałów...
Spotkanie autorskie z Patrycją Gryciuk

Spotkanie autorskie z Patrycją Gryciuk

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy oraz wydawnictwo Czwarta Strona zapraszają na spotkanie autorskie z pisarką Patrycją Gryciuk, które odbędzie się 18 kwietnia o godz. 18.00 w Zamku Piastowskim w Legnicy (hall I. p.). Spotkanie otwierające...

DG.340.24.17 a

Zapytanie ofertowe na realizację dostawy komputerów przenośnych (kod CVP 30213100-6 – Komputery przenośne) Zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby biur projektu w ramach projektu pn.: „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”, realizowanego ze środków EFS RPO...