DG.340.47.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznych z zakresu floroterapii z elementami fotografiki dla 66 wychowanków...

DG.340.46.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych warsztatów o charakterze terapeutycznym z zakresu arteterapii dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z...

DG.340.45.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6). Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu postaw asertywnych dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków...

DG.340.44.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią dla 66 wychowanków...