DG.111.02.17 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak sprawy: DG.111.02.17 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: specjalisty ds. kadr (nazwa stanowiska pracy)O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która: 1....