WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 22 grudnia 2017 r. Wnioski można składać: osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 9.00 – 14.45) pocztą (na adres Centrum...

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 4/2017 dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, od 1 czerwca 2017 roku...

DG.340.75.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) Zadanie pn.: Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych zajęć tanecznych o charakterze terapeutycznym – terapii przez taniec w siedzibach instytucji lub obiektów...

DG.340.79.17

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do wyposażenia sal dydaktycznych jednostki (kod CPV 30213100-6 – Komputery przenośne; 38652120-7 – Projektory wideo) Zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego (komputer przenośny z oprogramowaniem,...

DG.340.76.17

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek (kod CPV 30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/faksów; 30125120-8 – Toner do fotokopiarek) Zadanie pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby jednostek...