DG.340.33.18

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu silnikowego (kod CPV 34000000-8), Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu (kod CPV 34000000-7) Zadanie pn.: Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby...

DG.111.01.18

Znak sprawy: DG.111.01.18 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: referenta ds. finansowych (nazwa stanowiska pracy) O ww. stanowisko ubiegać może się osoba,...