DG.340.75.19

Zapytanie o cenę (kod CPV 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Dostawa elementów jednolitego oznakowania pomieszczeń Zamku Piastowskiego w Legnicy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 31 października 2019 r. Formularz ofertowy...

Spotkanie kulturalno – oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w dniu 11.10.2019 r. o godz. 18.00. Miejsce spotkania Kręgielnia w...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast