DG.340.107.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne) Zadanie pn.: Wykonanie i dostawa tabliczek arborystycznych do oznakowania drzewostanu parku Zamku Piastowskiego w Legnicy Zapytanie o cenę z dn. 27 listopada 2019 r. Formularz ofertowyZawiadomienie o...

DG.340.91.19

Zapytanie o cenę ( kod CPV: 45000000-7 – roboty budowlane Kody dodatkowe CPV: 45.11.00.00-1 – Roboty budowlane w zakresie burzenia budynków, rozbiórkowe, roboty ziemne 45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania...

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z ZFŚS w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych z ZFŚS upływa dn. 30 listopada 2019 r. Wnioski można składać: osobiście (sekretariat Centrum, p. 115, I. p., od pon. do pt. w godzinach 8.00 – 14.45) pocztą (na adres Dolnośląskie...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast