DG.340.119.19

Przetarg nieograniczony (kod CPV: 79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie) Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w Legnicy, plac Zamkowy 1 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne z dn. 12 grudnia 2019 r. Załącznik nr 1 Formularz...

Spotkanie wigilijne

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK w Legnicy na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. o godz. 12.30. Spotkanie odbędzie się w Zamku Piastowskim....
Powiększ tekst
Wysoki kontrast