Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 Zmiany w funduszu na dzień 31.12.2020 Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za...