Wyjazd integracyjno-szkoleniowy

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK do uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym do Karpacza, który odbędzie się w dniach 01 – 03.10.2021 r. Hotel VIVALDI....

DG.340.75.21

Zapytanie ofertowe na realizację usług społecznychGłówny kod CPV:85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego Zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielana na rzecz projektu „Dobry Początek” Link do...