DG.340.08.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – floroterapia – dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego Tryb zamówienia...

DG.340.02.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – terapia przez film i fotografię – dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa...

DG.340.03.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć dogoterapeutycznych w siedzibach schronisk dla zwierząt dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego Główny kod...

DG.340.01.23

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć hipoterapeutycznych w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z...