DG.340.99.23

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Kody CPV:30213100-6 – komputery przenośne30237410-6 – myszka komputerowa30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające30231320-6 – monitory dotykowe48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego Tryb...