Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023 r. Zmiany w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r. Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2023...