DG.340.11.24

Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Główny kod CPV: 30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca...

Regulamin organizacji form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych

Zarządzenie nr 13/2023 dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji form pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe,...

DA.340.129.23

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – usługi Wartość zamówienia  nie przekracza...