DG.340.72.21

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa...

Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Informujemy, że uchwałą nr 4604/VI/21 z dn. 3 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę uczniów zakwalifikowanych oraz listy rankingowe na rok szk. 2021/2022 (pełny tekst uchwały do pobrania). Poniżej publikujemy listy osób: Lista rankingowa...

DG.340.93.21

Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Dobry Początek”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020 Kody CPV:30197620-8 Papier do pisania30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby30237230-0...

DG.340.95.21

Przeprowadzenie 40 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej połączonych z wizytą w banku, zlokalizowanym na terenie Miasta Wrocławia, dla 240 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych...

DG.340.72.21

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast