DG.340.72.21

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa...

DG.340.87.21

Przeprowadzenie spotkań doradczo-psychologicznych oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego dla rodzin wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi...

DG.340.75.21

Zapytanie ofertowe na realizację usług społecznychGłówny kod CPV:85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego Zadanie pn.: Usługa przeprowadzenia treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, udzielana na rzecz projektu „Dobry Początek” Link do...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast