DG.111.01.18

Znak sprawy: DG.111.01.18 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: referenta ds. finansowych (nazwa stanowiska pracy) O ww. stanowisko ubiegać może się osoba,...

DG.111.02.17 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak sprawy: DG.111.02.17 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: specjalisty ds. kadr (nazwa stanowiska pracy)O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która: 1....

DG.111.01.17 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak sprawy: DG.111.01.17 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: referenta ds. finansowych (nazwa stanowiska pracy) O ww. stanowisko ubiegać może się osoba,...

KD.11.01.16

Nabór na wolne stanowiska konsultant/ka-psycholog (K/M) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska z dn. 5 grudnia 2016...