Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023 r. Zmiany w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r. Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za 2023...

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2022 Rachunek zysków i strat na 31.12.2022 Zmiany w funduszu na dzień 31.12.2022 Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za...

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 Rachunek zysków i strat na 31.12.2021 Zmiany w funduszu na dzień 31.12.2021 Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za...

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Załączniki: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 Zmiany w funduszu na dzień 31.12.2020 Informacja dodatkowa jednostki budżetowej za...

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 Załączniki: Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r., Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2019 r., Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r., Informacja...

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 Załączniki: Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31 grudnia 2018 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r. Informacja...