DG.340.04.17 b

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina,...

DG.340.03.17 a

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć praktycznych w dolnośląskich instytucjach administracji publicznej: Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu...

DG.340.04.17 a

DG.340.04.17 Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea,...

DG.340.04.17

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych (tj. muzea, zabytki, kina,...