DG.111.01.19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak sprawy: DG.111.01.19 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: kierownika ds. administracyjno-gospodarczych (nazwa stanowiska pracy) O ww. stanowisko ubiegać...