DG.340.17.22

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa...

DG.340.14.22

Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Dobry Początek”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020 Kody CPV:30197620-8 Papier do pisania30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby30237230-0...

Wyjazd integracyjno-szkoleniowy

Dyrekcja Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zaprasza wszystkich emerytów i rencistów DCKUiJK do uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym do Jeleniej Góry – Cieplic, który odbędzie się w dniach 06 –...