DG.340.91.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie B1/B2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...

DA.340.89.23

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 Kod CPV: 71700000-5 – Usługi...

DA.2210.05.23

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku B Zamku Piastowskiego w Legnicy o pow. 96,75 m² na cele magazynowe i podobne DA.2210.05.23 Ogłoszenie o przetargu ustnym z dn. 24 sierpnia 2023...