DG.340.37.22

„Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”  Remont pomieszczeń w skrzydle C – sale C14, C15, C16, C17 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z przylegającym korytarzem Kody CPV: 45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe,...

DG.340.15.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego”) – Skrzydło D Parter Kody CPV: 45262690-4 – Remont starych budynków45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45320000-6 – Roboty...

DG.340.39.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”) – etap 2 (parter Skrzydło C) Kody CPV:45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45320000-6 Roboty...

DG.340.27.22

„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy) – etap 1.1 Kody CPV:45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45111200-0 Roboty ziemne45320000-6 Roboty...

DG.340.17.22

Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa...

DG.340.14.22

Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Dobry Początek”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020 Kody CPV:30197620-8 Papier do pisania30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby30237230-0...