DG.340.99.23

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Kody CPV:30213100-6 – komputery przenośne30237410-6 – myszka komputerowa30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające30231320-6 – monitory dotykowe48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego Tryb...

DG.340.91.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie B1/B2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...

DA.340.89.23

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 Kod CPV: 71700000-5 – Usługi...

DG.340.69.23

Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi Wartość zamówienia  nie...

DG.340.25.23

Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C) Kody CPV: 45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45450000-6 Roboty budowlane...