DG.340.119.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45111200-0 Roboty ziemne 45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe 45232411-6  Roboty budowlane w...

DG.340.94.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45111200-0 Roboty ziemne 45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe 45232411-6  Roboty budowlane w...

DG.340.112.20

Przetarg nieograniczony na realizację usługi: tłumaczenia ustne (kod CPV 79540000-1) Zadanie pn.: Usługa tłumaczenia z języka polskiego mówionego na język migowy i odwrotnie w czasie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowani” Specyfikacja...

DG.340.81.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług budowlanych: 45453000-7 Roboty budowlane – remontowe i renowacyjne; 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych; 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Zadanie pn.: Modernizacja i...

DG.340.66.20

Zapytanie ofertowe na realizację usługi kontroli technicznej (kod CPV 71356100-9) Zadanie pn.: Wykonanie usługi resursu urządzenia – dźwigu osobowego nr fabr. N-040, nr ewidencyjny N3128008805 Zaproszenie do składania ofert z dn. 9 lipca 2020 r. Informacja o...

DG.340.26.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4) Zadanie pn.: Przeprowadzenie 83 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach...