DG.340.63.23

Wykonanie i dostawa instrukcji planu ewakuacyjnego Zamku Piastowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty” Kod CPV: 22470000-5 – Instrukcje Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi...

DG.340.65.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie B1 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...

DG.340.64.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A2 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...

DG.340.54.23

Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A1 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1 Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość zamówienia  nie...

DG.340.62.23

Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi...

DG.340.53.23

Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119 Kody CPV:45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe45262500-6 Roboty murarskie45442100-8 Roboty...