Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listę rezerwową. Kolor żółty na listach oznacza osoby zakwalifikowane, kolor jasnozłoty osoby z listy rezerwowej: Zbiorcza lista osób zakwalifikowanych Zbiorcza lista rezerwowa Listy osób...

Kto może złożyć wniosek:  Uczniowie / słuchacze szkół publicznych: branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy branżowej szkoły II stopnia technikum – uczeń co najmniej II klasy szkoły policealnej dla młodzieży – słuchacz co najmniej II semestru Średnia...