Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listę rezerwową. Kolor żółty na listach oznacza osoby zakwalifikowane, kolor jasnozłoty osoby z listy rezerwowej: Zbiorcza lista osób zakwalifikowanych Zbiorcza lista rezerwowa Listy osób...