Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listę rezerwową. Kolor żółty na listach oznacza osoby zakwalifikowane, kolor jasnozłoty osoby z listy rezerwowej: Zbiorcza lista osób zakwalifikowanych Zbiorcza lista rezerwowa Listy osób...

DA.2210.01.20

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy  budynku E Zamku Piastowskiego w Legnicy o pow. 86,82 m², przeznaczonego na pomieszczenie magazynowe Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem z dn. 10 grudnia...