DG.340.36.23

Zakup i dostawa materacy ewakuacyjnych w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty” Główny kod CPV: 35112000-2 – sprzęt ratunkowy i awaryjny; 39143112-4 – materace Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy Wartość...

DG.340.31.23

Zakup i dostawa sprzętu mobilnego – komputerów i rzutników – na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy Główne kody CPV:30213100-6 – komputery przenośne30237410-6 – myszka komputerowa38652120-7 – projektory video Tryb zamówienia –...

DA.340.90.22a

Postępowanie podstawowe „Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119” Kody CPV: 45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe45310000-3 Roboty...

DA.340.90.22

Postępowanie podstawowe „Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119” Kody CPV: 45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe45310000-3 Roboty...

DG.340.37.22

„Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”  Remont pomieszczeń w skrzydle C – sale C14, C15, C16, C17 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z przylegającym korytarzem Kody CPV: 45262690-4 Remont starych budynków45111100-9 Roboty wyburzeniowe,...